دوشنبه 31 تیر 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی
چندرسانه ای
دور هشتم مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران آغاز شد.
/
چهار شنبه 17 بهمن 1397
قم
...................................................................
مسابقات کتابخوانی جشنواره ملی مهدویت برگزار شد.
.
چهار شنبه 5 دی 1397
قم
...................................................................