چهار شنبه 2 مرداد 1398
 
منوی سایت
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
صفحه مخصوص واحدها
پیوند ها
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
تبلیغات
مرکز آموزش سازمان فعالیت های قرآنی باشگاه گردشگری
گزارش گفتگو
توسعه روابط دانشجویان ایران و روسیه از طریق گردشگری  در گفتگو با رحیم یعقوب زاده
توسعه روابط دانشجویان ایران و روسیه از طریق گردشگری در گفتگو با رحیم یعقوب زاده جهاد دانشگاهی هیئتي را طي روزهاي اخير براي گسترش همکاری‌ها و انعقاد توافقات همكاري در حوزه‌های فرهنگی، دینی، رسانه‌ای، علمی، پژوهشی و ازجمله گردشگری به جمهوري تاتارستان و روسيه اعزام كرده است که در این ارتباط با رحيم يعقوب‌زاده، رئيس مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران و یکی از اعضای هیئت اعزامی به روسیه، در خصوص راه‌های توسعه و تعميق همکاری‌های گردشگری میان ایران و روسیه گفت‌وگو کرده‌ایم.
چهار شنبه 3 خرداد 1396
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................
توسعه روابط دانشجویان ایران و روسیه از طریق گردشگری  در گفتگو با رحیم یعقوب زاده
جهاد دانشگاهی هیئتي را طي روزهاي اخير براي گسترش همکاری‌ها و انعقاد توافقات همكاري در حوزه‌های مختلف ازجمله گردشگری به جمهوري تاتارستان و روسيه اعزام كرده است که در این ارتباط با رحيم يعقوب‌زاده، رئيس مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران و یکی از اعضای هیئت اعزامی به روسیه، در خصوص راه‌های توسعه و تعميق همکاری‌های گردشگری میان ایران و روسیه گفت‌وگو کرده‌ایم.
سه شنبه 2 خرداد 1396
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
...................................................................